location
רות פרחים וצמחים רבן גמליאל 28, תל אביב-יפו
time
שעות פתיחה: ב'-ה' 10:00-19:00 | שישי 09:00-16:00
phone
058-435-7863

יין

+
תצוגה מהירה
יין  84
גונץ, החברה לחטיפת הענבים - יין כתום (בקבוק ליטר)
+
תצוגה מהירה
האחים זאבץ - רוזה יבש
+
תצוגה מהירה
יין  75
ירוזלם אורמוז' - לבן יבש
+
תצוגה מהירה
לסקרל רומרס - רוזה יבש
+
תצוגה מהירה
יין  72
קובל, סטיריה הילס - לבן חצי יבש