location
רות פרחים וצמחים יהודה הלוי 111, תל אביב-יפו
time
שעות פתיחה: ב'-ה' 10:00-17:00 | שישי 9:00 עד שנגמרים הפרחים
phone
058-585-8761

יין

+
תצוגה מהירה
יין  84
גונץ, החברה לחטיפת הענבים - יין כתום (בקבוק ליטר)
+
תצוגה מהירה
האחים זאבץ - רוזה יבש
+
תצוגה מהירה
יין  75
ירוזלם אורמוז' - לבן יבש
+
תצוגה מהירה
לסקרל רומרס - רוזה יבש
+
תצוגה מהירה
יין  72
קובל, סטיריה הילס - לבן חצי יבש